Chroom-6 en de gezondheidsrisico's

Chroom is een metaalsoort. Chroom komt voor in de natuur, maar wordt ook kunstmatig geproduceerd. Chroom-6 zit in verschillende materialen zoals primer en alodines. Het kan worden gebruikt als deklaag of als ingrediƫnt van harde metalen. Chroom-6 beschermt tegen roest (corrosie) en verbetert de aanhechting. Chroom-6 kan vrijkomen bij het bewerken van materialen waarin chroom-6 is verwerkt of aanwezig is. Dit kan het geval zijn geweest op afdelingen voor vliegtuigonderhoud, inclusief onderhoud aan motoren en componenten bij de KLM Groep. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kan een aantal ziekten gerelateerd worden aan een verhoogde daadwerkelijke blootstelling aan chroom-6. Een overzicht van deze ziekten vindt u op: www.rivm.nl/chroom6/ziektelijst. Over andere ziekten die veroorzaakt kunnen worden door verhoogde blootstelling aan chroom-6 is te weinig medische (epidemiologische) kennis om te kunnen zeggen hoeveel groter de kans op deze ziekten wordt bij blootstelling aan chroom-6. Meer informatie hierover vindt u in de samenvatting van het historisch blootstellingsrapport. Als u gezondheidsklachten heeft welke u relateert aan uw arbeidsomstandigheden, dan kunt u in eerste instantie terecht bij uw bedrijfsarts, of als oud-medewerker (en gepensioneerde, uitzendkracht, stagiaire) bij uw huisarts. Dit kan ook als u nog geen klachten heeft, maar zich wel zorgen maakt over uw gezondheid of uw arbeidsomstandigheden. De bedrijfsarts is op de hoogte van de mogelijke effecten van chroom-6 op de gezondheid. U kunt ook bij uw huisarts terecht, als dat uw voorkeur heeft. Daarbij kunt u deze brochure van het RIVM meenemen. Daarin staat informatie over de mogelijke effecten van chroom-6 op uw gezondheid. Ook kan de informatie in de brochure uw huisarts helpen te bepalen of medisch onderzoek zinvol is.