Werken met chroom-6 en maatregelen KLM Groep

Door eisen met betrekking tot de vliegveiligheid kunnen tot op heden niet alle toepassingen van chroom-6 vervangen worden. Dat betekent dat er bij verschillende bedrijfsonderdelen (op onderhoudsafdelingen) binnen de KLM Groep met chroom-6 gewerkt wordt en kunnen (oud-)medewerkers daarmee in aanraking komen of zijn gekomen.

Binnen de KLM Groep worden er continu maatregelen genomen om de risico’s op blootstelling aan chroom-6 te minimaliseren. Zo worden er werkwijzen aangepast door chroom-6 houdende producten te elimineren (waar mogelijk) en worden er aanpassingen in de werkomgeving gedaan (bijvoorbeeld afzuiging in de werkruimtes). Daarnaast worden er adequate Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) ter beschikking gesteld en hygiënische voorzieningen aangeboden op plaatsen waar chroom-6 kan vrijkomen.

De maatregelen die zijn getroffen om de blootstelling aan chroom-6 te minimaliseren tot binnen de norm, zijn verder verscherpt. Medewerkers die werkzaamheden verrichten waarbij chroom-6 kan vrijkomen, zijn, en worden, voorgelicht over de juiste toepassing van deze maatregelen.