Historisch blootstellingsonderzoek chroom-6

Het historisch blootstellingsonderzoek is afgerond. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over het onderzoek.

Doel Het doel van het onderzoek was om feitelijke, gedetailleerde informatie te verzamelen, om daarmee een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over een relatie tussen de werkzaamheden binnen de KLM Groep en blootstelling aan chroom-6 tijdens die werkzaamheden.

Methode In het onderzoek is eerst onderzocht welke werkzaamheden voor mogelijke blootstelling aan chroom-6 kunnen zorgen. Vervolgens is bepaald op welke plekken, onder welke omstandigheden en binnen welke functies deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarna is op basis van meetgegevens en rekenmodellen de mogelijke blootstelling ingeschat.

Resultaat Met de uitkomsten van het onderzoek is een zogeheten Job Exposure Matrix opgesteld (bijlage 7 van het onderzoeksrapport). In dit overzicht staat per unit/bedrijfsonderdeel, per functie en per jaar de mogelijke mate van blootstelling via de ademhaling aan chroom-6 weergegeven.

Uitvoering Het onderzoek is uitgevoerd door gecertificeerde arbeidshygiënisten, werkzaam bij KLM Safety & Compliance Organisatie, SCO (voorheen KLM Integrated Safety Services Organisation, ISSO), onder leiding van een gecertificeerd arbeidshygiënist.

Om de kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderzoek te garanderen, zijn de onderzoeksmethode, de uitvoering van het onderzoek en de uitkomsten van het onderzoek (het rapport) gecontroleerd door een onafhankelijke commissie; de validatiecommissie.

De onafhankelijke validatiecommissie heeft na beoordeling van het chroom-6 onderzoeksrapport aangegeven dat het onderzoek onafhankelijk, integer en kwalitatief goed is uitgevoerd. Validatiecommissie Deze commissie bestaat uit verschillende, niet aan de KLM Groep verbonden experts op het gebied van chroom-6. De commissie is samengesteld in overleg met de betrokken vakbonden.

Voorzitter: Mr. drs. Gerard van de Weg Leden:

Prof. Wilfried RF Notten, Emeritus hoogleraar Toxicology & Health Care Prof. Dr. Ir. Dick Heederik, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht Dr. Dinant Kroese, Senior toxicoloog, De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) Ir. Theo-Jan Heesen, Arbeidshygiënist, TrajectPlus